Kaarinan Silmälasi, Oskarinaukio 3, Kaarina

Rekisteriseloste

Uusi tietosuoja-asetus (GDPR) alk. 25.05.2018 edellyttää henkilötietorekisterin ylläpitäjältä tiedotus- ja raportointivelvollisuutta henkilötietojen keräämisen perusteista, käsittelystä, taltioinnista, riskien hallinnasta ja säilyttämisestä. Kaarinan Silmälasi on rekisterinpitäjä, joka kerää Optikon asiakkaista ja silmälääkärin lääkärin potilaista tietoja.

Kerättävät tiedot:

• Nimi
• Syntymäaika ja henkilötunnus
• Osoite
• Puhelinnumero
• Silmälasitiedot
• Lääkärin potilaskertomus 

Optikko on terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on velvollinen laatimaan asiakkaastaan/potilaastaan potilasasiakirjat ja säilyttämään ne potilaan asemastaja oikeuksista annetun lain edellyttämällä tavalla. Henkilötunnus merkitään potilasasiakirjoihin potilaan yksilöimistarkoituksessa. Henkilötietolain 13 §:ssä säädetään henkilötunnuksen käsittelystä, jako. pykälän mukaan henkilötunnusta saa käsitellä mm. terveydenhuollossa.

Silmälääkäri kerää potilastietolain edellyttämät tiedot ja kirjaa potilaskertomuksen. Kaarinan Silmälasin tiloissa vastaanottavat silmälääkärit toimivat yksityisinä ammatinharjoittajina täysin itsenäisesti toimien itse rekisterinpitäjänä vastaten lain edellyttämistä tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksista.

Kaikki tiedot kerätään manuaaliseen paperikortistoon vain lain määräämien velvollisuuksien hoitamiseen.

Asiakkaat ja potilaat informoidaan kirjallisesti (Tietosuojaseloste) on esillä liikkeen tiskillä.

Tietoja ei milloinkaan luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman lain edellyttämien määräysten täyttymistä ja asiakkaan suostumusta.

Kaikki tiedot säilytetään erillisessä lukittavassa metallisessa kortistolaatikossa. Laatikoston koko / paino estää sen nostamisen murron yhteydessä. Liiketila on kameravalvottu kiinteistön puolesta. Ikkunat ovat moninkertaista turva / selektiivilasia ja ovet tuplalukoin ja metallivahvikkein.

Liikkeen henkilökuntaan kuuluu vain yksi henkilö, yrittäjä itse, jolla on pääsy tietoihin. Salassapitosopimuksia ei näin ollen tarvita.

Asiakkailla ja potilailla on aina lainedellyttämä oikeus tietojen tarkastamiseen sekä kaikkiin lain edellyttämien oikeuksien toimintoihin.